Viisumit Venäjälle

Venäjälle matkustaminen edellyttää pääsääntöisesti voimassa olevaa Venäjän viisumia. Poikkeuksena ovat viisumivapaat risteilyt, jotka mahdollistavat korkeintaan 72 tunnin oleskelun Venäjällä ilman viisumia.

Viisumin saaminen edellyttää aina venäläisen vastaanottajatahon puoltoa. Helpoin vaihtoehto on jättää puollon hankkiminen sekä muu viisuminhakuun liittyvä byrokratia viisumipalveluita tarjoavan matkatoimiston hoidettavaksi. Puollon voi myös hankkia omatoimisesti. Turistimatkan ollessa kyseessä puollon voi saada esim. hotellista, jossa on tarkoitus majoittua matkan aikana. Liikematkaa varten puollon voi pyytää venäläisestä yhteistyöyrityksestä. Yleisin tapa on kuitenkin jättää puollon hankkiminen matkatoimiston huoleksi.

Jos on menossa Venäjälle opiskelemaan tai töihin, on viisumi ehdottomasti hankittava työ- tai opiskelupaikan puollolla.

Viisumityypit

Kertaviisumi

Turistimatkoja varten Venäjän konsulaatit myöntävät yksikertaviisumeita. Kertaviisumilla voi tehdä yhden matkan Venäjälle sen voimassaoloajan ja myönnettyjen matkapäivien lukumäärän puitteissa. Kertaviisumi voidaan myöntää 2-30 päivän kestoista matkaa varten.

Kaksikertaviisumi

Kaksikertaviisumilla voi tehdä sen voimassaoloajan puitteissa kaksi matkaa Venäjälle. Kaksikertaviisumin voi saada joko liikematkoja tai yksityismatkoja (puolto venäläiseltä yksityishenkilöltä) varten.

Monikertaviisumi

Monikertaviisumi on tyypillisesti voimassa yhden vuoden. Viisumin voimassaoloaikana Venäjälle voi matkustaa niin monta kertaa kuin haluaa. Venäjän alueella saa kuitenkin oleskella korkeintaan 90 päivää jokaisen 180 päivän jakson aikana. Monikertaviisumeita myönnetään liikematkoihin ja kulttuurivaihtoon. Useita kertoja vuodessa Venäjälle matkustavat henkilöt hankkivat usein matkatoimiston välityksellä "liikematkaviisumin", vaikka matkat olisivatkin pikemminkin vapaa-ajan matkoja.

Ryhmäviisumi

Ryhmäviisumi voidaan myöntää vähintään viiden henkilön ryhmälle. Ryhmän jäsenten on oltava Suomen kansalaisia. Kaikilla ryhmän jäsenillä tulee myös olla sama matkaohjelma, eli raja on ylitettävä samassa kulkuneuvossa molempiin suuntiin. Ryhmäviisumi voidaan myöntää matkoille, jotka suuntautuvat Pietariin, Leningradin alueelle tai Karjalan tasavaltaan.


Viisumimaksut

Venäjän viisumien lopullinen hinta koostuu monesta osatekijästä. Viisumihakemuksen käsittelevä ja viisumin myöntävä Venäjän edustusto (suurlähetystö tai konsulaatti) perii hakemuksen käsittelystä maksun. Koska viisumihakemukseen vaaditaan myös venäläisen osapuolen puolto, pitää viisumin hinnassa ottaa huomioon myös puollon hankkimisesta aiheutuvat kustannukset. Jos hakemus jätetään Venäjän viisumipalvelukeskukseen, tulee maksettavaksi myös viisumikeskuksen palvelumaksu.

Jos viisumia haetaan matkatoimiston kautta, se luonnollisesti lisää muihin kuluihin oman palvelumaksunsa. Matkatoimiston ilmoittamaan viisumin hintaan sisältyvät yleensä kaikki vaadittavat maksut, eli konsulaatin käsittelymaksu, viisumipuollon hankkimisesta aiheutuvat kulut, viisumikeskuksen palvelumaksu sekä matkatoimiston osuus. Passikuva ja matkavakuutus eivät aina sisälly matkatoimiston ilmoittamaan hintaan.

Eri viisumityppien hintaerot johtuvat ainoastaan eroista viisumipuollon hankkimiskustannuksissa. Konsulaatin käsittelymaksu on aina sama, samoin viisumikeskuksen palvelumaksu. Monikertaviisumiin vaadittava puolto maksaa enemmän kuin kertaviisumipuolto. Luonnollisesti myös eri matkatoimistojen palkkiot vaihtelevat, joten hintoja kannattaa vertailla.

Viisumihakemuksen liitteiksi vaaditaan tuore passikuva sekä todistus matkavakuutuksesta. Nämä kulut eivät aina sisälly matkatoimistojen viisumihintoihin. Viisumin kokonaishintaa arvioitaessa myös nämä kulut täytyy ottaa huomioon.

Konsulaatin käsittelymaksu

Viisumihakemusten käsittelymaksu Venäjän suurlähetystössä ja konsulaateissa on viisumityypistä riippumatta 35 euroa. Edustusto käsittelee tällöin viisumihakemuksen pääsääntöisesti 10 päivän kuluessa. Nopeutettu käsittely on yleensä mahdollinen lisämaksua vastaan.

Viisumikeskuksen palvelumaksu

Viisumikeskuksen palvelumaksu on 26 euroa per hakemus. Myös matkatoimistot joutuvat jättämään hakemuksensa viisumikeskuksen kautta, joten tämä maksu sisältyy matkatoimistojen hintoihin. Viisumikeskuksen palvelumaksu on mahdollista välttää kokonaan, jos viisumia hakee omatoimisesti itse hankkimallaan puollolla. Tällöin on mahdollista varata aika Venäjän konsulaattiin ja jättää hakemus suoraan sinne. Tällöin maksettavaksi jää ainoastaan 35 euron suuruinen konsulaatin käsittelymaksu.